Wednesday, February 3, 2010

INGAT TOKOH PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAKKENALI TOKOH-TOKOH PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK

Imam Ghazali
 1. Kanak-kanak perlu dididik sejak lahir dan diajar mengenal huruf, menulis dan membaca
 2. Beri pendidikan agama berlandaskan al-Quran dan hadis
 3. Beri latihan jasmani
 4. Amalkan budi pekerti mulia
 5. Dilatih mempunyai sifat berani, rendah diri, sabar dan menghormati orang tua
 6. Beri nasihat ke atas kesalahan
 7. Dibimbing tentang kewajipan terhadap agama dan hukum Islam
 8. Diawasi ibu bapa kerana mereka mudah terpengaruh oleh persekitaran dan tingkah laku masyarakat.
Ibnu Khaldun
 1. Kanak-kanak perlu diajar secara tersusun
 2. Belajar menggunakan pancaindera dan diberi contoh mudah dan konkrit
 3. Didedahkan dengan contoh teladan yang baik
 4. Diajar membaca al_Quran sebelum menghafalnya
 5. Menerima bimbingan dengan lemah-lembut
 6. Hanya ajar satu perkara pada satu jangka masa.
Friedriech Wilhelm Froebel (1782-1852)

 1. Beliau merupakan seorang pengasas taman kanak-kanak atau kindergartens-children's garden.
 2. Dikenali juga sebagai father of kindergarten.
 3. Beliau menganggap bahawa Pestalozzi tidak mendalami kesesuaian pengajaran dengan konsep semulajadi kanak-kanak.
 4. Beliau telah memulakan sekolah untuk kanak-kanak di Blakenburg, Jerman pada tahun 1837.
 5. Beliau berpendapat bahawa semua yang terdapat di alam ini berfungsi kerana Tuhan dan setiap orang mempunyai tujuan tertentu untuk dipenuhi dalam kehidupan ini.
 6. Bermain adalah asas untuk kanak-kanak berfikir berkenaan interaksi antara kehidupan dan aktiviti bersendiri, pemikiran dan tindakan, perwakilan dan kognisi serta kebolehan dan pemahaman.
 7. Kindergarten sebagai jambatan dari rumah ke sekolah.
 8. Gift atau bahan bentuk semulajadi membantu kanak-kanak meneroka dan memahami hubungan dengan alam semesta.
 9. Apabila kanak-kanak melaksanakan sesuatu pekerjaan, mereka menstruktur semula idea sendiri dan bukan hanya meniru aksi tanpa memikirkannya.
 10. Mempelajari lagu sambil fingerplay dapat mengekalkan minat, rasa ingin tahu dan motivasi.
 11. Pengaruh Froebel pada masa kini adalah pada pembelajaran yang menitikberatkan proses pembelajaran melalui bermain, kepentingan penggunaan bahan manipulatif dan pembelajaran aktif.
Maria Montessori (1870-1952)
 1. 1906 menubuhkan sekolah untuk kanak-kanak istimewa
 2. Menyokong Froebel dalam aktiviti bermain.
 3. Beliau menyatakan bahawa dalam keadaan bermain, kanak-kanak sebenarnya 'bekerja' bersungguh-sungguh bagi menguasai sesuatu kemahiran
 4. Kanak-kanak digalakkan menggunakan alat deria bagi meneroka persekitaran dan menambahkan ilmu pengetahuan
 5. Kanak-kanak akan menunjukkan minat kepada sesuatu aktiviti apabila mereka cukup menunjukkan kesediaan belajar.
 6. Konsep asas beliau:
 • Minda yang mudah menyerap kejadian di sekeliling dan menyusun pengalaman ini
 • Persekitaran yang tersedia iaitu persekitaran yang lengkap dengan pelbagai bahan akan menyokong pembentukan konsep dan pengetahuan
 • Didikan diri iaitu pembelajaran berbentuk 'betul diri'-meniru dan mengulang
 • Bahan pembelajaran-bahan untuk latihan dalam kemahiran hidup, bahan sensori, bahan akademik, bahan seni dan budaya
7. Tempoh sensitif-tempoh paling sesuai untuk menguasai sesuatu kemahiran
8. Ibu bapa perlu diberi pengetahuan dalam membimbing anak
9. Kanak-kanak mampu melatih diri sendiri
10. Kanak-kanak yang biasa berdikari akan meneruskannya hingga dewasa
11. Maklumat yang diterima melalui deria adalah maklumat asas
12. Bahan pembelajaran yang dibentuk melatih kanak-kanak

No comments:

Post a Comment